ИСТОРИЯ И СТАТУТ

ФОКУС

Програмата на фестивала – сериозно ориентирана към очакванията и нагласите на възрастната аудитория с подбор на класически заглавия и теми с по-сложен философски заряд.

АКЦЕНТ

Ярко присъствие на млади и интересни театрални трупи.

СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЕРА ЗА БЪЛГАРИЯ

Прожекция на филма „Конци“, режисьор Бернд Огродник. Невероятна среща-зрелище с герои кукли-марионетки и техните кукловоди в единно действие.

=== По-горното е цитат от книгата "Истории за часовник, кукли и липов чай" с автор Светла Бенева ===

 

СЕПТЕМВРИ 2005

В конкурсната програма участват 14 спектакъла от Холандия, Испания, Русия, Сърбия и Черна гора, България. В рамките на фестивала, в съпътстващата програма е представена продукцията на ІІІ-та Международна режисьорска лаборатория, изложба от керамични икони и текстил на художничката Теодора Джамбазова, улични спектакли и прожекция на филма на Берн Огродник – "Конци".
Голямата награда - статуетката “Пиеро” печели спектакъла “Утре започва от вчера” – съвместна продукция на театър “Огниво”, Москва и Държавния театър на Нациите – Москва, Русия.

 

====================

 

 

Статут на фестивала

Международният куклено-театрален фестивал за възрастни “ПИЕРО” е създаден през 2000г. по инициатива на Сдружение с нестопанска цел “ПИЕРО”. Той е една нова, неконвенционална Европейска сцена на куклено-театралното изкуство, заложила на вкуса към различни форми и нетипичното: театър за възрастни в кукления театър.
Фестивалът се провежда като биенале от 24 до 29 септември, под патронажа на Областния управител на Област Стара Загора. Организатори са Държавен куклен театър – Стара Загора, Община Стара Загора, СНЦ “ПИЕРО”, Национален център за театър, Министерство на културата , Българският център на UNIMA.

Като съпътстващи прояви международният куклено-театрален фестивал “ПИЕРО” организира теоретични семинари, уъркшопове, арт борса, изложби, улично изкуство.

Цели

Развитие и популяризиране на професионалното куклено-театрално изкуство.
Признаване на културата като важен елемент от социалната интеграция и гражданство
ТЕАТЪРЪТ да бъде бъдеще, да бъде мост, който пресича граници и установява приятелство и разбирателство между народи с различни култури и традиции.
Изграждане на основите на дълготрайна мрежа на творчески образователен обмен и сътрудничество между куклени творци от всички континенти.
Подкрепа на креативността и международното разпространение на културни ценности, движението на творци, културни дейци и техните произведения, като се поставя акцент върху културното многообразие и развитието на нови форми на културна изразност.

Регламент

Организаторите на Международният куклено-театрален фестивал “ПИЕРО” отправят покана за селекция до професионални кукловоди от всички видове и жанрове, работещи в сферата на кукления театър за възрастни.
Директорът на фестивала назначава със заповед Селекционна комисия за оценка на направените предложения. 
Участници във Фестивала “Пиеро” са професионални български и чуждестранни театри. Участниците във фестивала трябва да представят пиеси, реализирани не по-рано от 3 години до поредното издание на фестивала.

Фестивалът е организиран в две секции:
а/ куклен театър за възрастни 
б/ експериментални и нови форми в кукления театър за възрастни 
Всички участници могат да кандидатстват с две пиеси. Ако участник кандидатства с две пиеси, една от тях трябва да бъде в секция б/ експериментални и нови форми в кукления театър за възрастни.
Кандидатите заявяват писмено предложението си, като прилагат попълнена заявка за участие, видеозапис, анотация на спектакъла, по 6 /шест/ бр. снимки, програма, плакат, рецензии, писма за препоръка, пресдосие и пълна техническа спецификация на постановката/постановките/ на адреса на ДКТ – Стара Загора.
Всички разходи по настаняване и изхранване се поемат от организаторите на фестивала. Директорът на фестивала сключва договор със трупите, допуснати до конкурсната програма и заплаща от бюджета на фестивала представленията срещу издаден от театралната организация съответен финансов оправдателен документ. Фестивалът “ПИЕРО” се разпространява в България. Броят на представленията и размера на заплащането се конкретизират в съответнияте договори с трупите, съобразно финансовите възможности на фестивала.
Пътните разходи се осигуряват от гостуващите театри.

Награди и отличия

Фестивалът “ПИЕРО” има състезателен характер.
Директорът на фестивала назначава международно жури от изявени творци : автори, режисьори, композитори, сценографи, актьори за оценка на спектаклите от конкурсната програма.

Връчват се следните награди:

Награда за най-добър спектакъл GRAND PRIX - бронзова статуетка “ПИЕРО” от скулптора Емил Иванов 
Награда за “Експериментални и нови форми” – плакет “ПИЕРО”
Награда за режисура - плакет “ПИЕРО”
Награда за сценография - плакет “ПИЕРО”
Награда за музика - плакет “ПИЕРО”
Награда за мъжка роля - плакет “ПИЕРО”
Награда за женска роля - плакет “ПИЕРО”
Награда на младата критика - плакет “ПИЕРО”


На всички театри участвали на фестивала “ПИЕРО” се връчват дипломи за участие.