ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ГАБРОВО, БЪЛГАРИЯ

ПАТИЛАНЦИ - Pierrot 2005

по Ран Босилек
Драматизация и постановка: проф. Румен Рачев и Боряна Георгиева
Сценография: Томиана Томова-Начева
Композитор: Петър Цанков
Участват: Бойка Цветанова, Петко Петков, Валентина Кушева-Савчева, Димитър Гавраилов, Илиян Иванов