ТЕАТЪР „ПУЛС“ – ЛАЗАРЕВЕЦ, БЕЛГРАД, СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА

СЪН В ЛЯТНА НОЩ - Pierrot 2005

по Уилям Шекспир
Режисура и адаптация за куклен театър: Зоран Лозанчич
Дизайн кукли: Зорица Антониевич
Маски, костюми и плакати: Соня Которчевич
Сценография: Желко Милойевич, Сърджан Димитриевич, Драган Стеванович, Миладин Белосевич
Декор: Драгана Ерджевич
Композитор: Боривое Младенович
Редактор: Даниела Квас
Участват: Ивана Неделкович, Йелена Цвиетич, Зоран Белошевич, Дарко Биекович, Милан Томич, Бояна Ристович, Ана Йованович, Марко Паунович, Желко Милойевич, Сърджан Димитриевич