ТЕАТЪР „МАСКА“ – РЗЕСЦОВ, ПОЛША

ГРЪЦКА МИТОЛОГИЯ – ИНТЕРПРЕТАЦИИ - Pierrot 2007

Драматургия и режисура: Ева Пьотровска
Сценграфия: Мария Каниговска
Музика: Бохдан Сехин
Хореография: Витолд Юревич