КУКЛЕН ТЕАТЪР – НИШ, СЪРБИЯ

МОЦАРТ - Pierrot 2007

Сценарий, режисура, сценография и осветление: Зоран Лозанчич
Кукли и костюми на куклите: Любица Сутурович, Арсен Косич
Музика: Сузана Костич
Костюми: Милица Комазец
Хореография: Владимир Мутавджич
Участват: Светлана Михайлович, Биляна Раденкович, Татяна Миленкович, Даворин Динич, Миряна Джорджевич, Александър Канжевак, Сърджан Милкович, Деян Гочич, Мария Цветкович, Ирена Митич, Александра Павлович