Награди

Награди, присъдени от журито

Днес 29 септември 2007 г. международно жури в състав:

Председател: проф. Хенрик Юрковски /теоретик, преподавател/, Полша

и членове:

1. Виктор Климчук /режисьор/ – Беларус
2. Лиляна Бардиевска /драматург, театровед/
3. Стефан Янков /театровед/ – България
4. Силва Бъчварова /сценограф/ – България

на свое заседание взе следното решение:

Награда за най-добър спектакъл GRAND PRIX се присъжда на

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла КАКТО ВИ ХАРЕСВА

Награда за режисура се присъжда на

Златко Бурек

от ТЕАТЪР „ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“ – СПЛИТ, ХЪРВАТСКА

за спектакъла СВЕТИ ГЕОРГИ

Награда за експериментални и нови форми се присъжда на

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла ПЕЩЕРАТА НА СЕНКИТЕ

Награда за мъжка роля се присъжда на

Ирослав Петков

от ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла КАКТО ВИ ХАРЕСВА

Награда за женска роля се присъжда на

Гергана Василева

от ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла КРАЛЯТ ЕЛЕН

Награда за женска роля се присъжда на

Неделина Роселинова

от ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла КАКТО ВИ ХАРЕСВА

Награда за цялостен принос

Награда за цялостен принос в развитието на кукленото изкуство се присъжда на

Васил Апостолов