ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „ДОРА ГАБЕ“ – ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ

СИНЯТА БРАДА - Pierrot 2007

Стихове, драматизация и постановка: Димитър Димитров
Сценография, костюми и кукли: Христина Стоилова
Музика: Петко Манчев
Участват: Румен Куртев, Димитър Ялнъзов, Мила Коларова