ТЕАТЪР ЛЯЛКА – ВИТЕБСК, БЕЛАРУС

ЛОДКАТА НА ОТЧАЯНИЕТО - Pierrot 2009

Драматизация: Ростислав Асвятич
Постановка: Виктор Климчук
Кукли и сценография: Александър Сидоров
Музика: Олег Зальотнев
Участват: Юрий Франков, Олег Рихтер, Анна Степанец, Наталия Гайдук, Александър Маханков, Алексий Макарский, Евгений Гусев, Олга Маханкова, Олга Лазебная