КУКЛЕН ТЕАТЪР МАРК ШНИТЕР – ГЕРМАНИЯ

ТВОРЧЕСТВО С РЪЦЕ - Pierrot 2009

Продукция на Марк Шнитер