ТЕАТЪР "ХЕНД" - ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

ЕГО (АЗ В СМИСЪЛ ТИ) - Pierrot 2011

Режисьор: Ивомир Игнатов
Композитор: Иван Кавръков
Участват: Ивомир Игнатов, Мариана Вълчева, Мария Димитрова, Петър Стоянов, Анастасия Асенова