ТРАНСКАРПАТСКИ РЕГИОНАЛЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „БАВКА“ – УЖГОРОД, УКРАЙНА

КОНЕ - Pierrot 2011

по „Къде отиваш, конче?“ от Рада Москова

Превод и постановка: Михайло Яремчук

Режисура: Михайло Яремчук

Продуцент: Леся Лучко

Композитор: Лев Етингер

Художник по осветлението: Ирина Осокина

Участват: Наталия Орешникова, Микола Карпенко, Олена Писка