Награди

Награди, присъдени от журито

Днес 29 септември 2011 г. международно жури в състав:

Председател: Олга Глазунова /театровед/, Русия

и членове:

1. Ивета Скрипкова /режисьор/ – Словакия
2. Васил Рокоманов /сценограф/ – България
3. Юрий Дачев /драматург, театровед/ – България
4. Петър Цанков /композитор/ – България

на свое заседание взе следното решение:

Награда за най-добър спектакъл GRAND PRIX се присъжда на

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ – ПАЗАРДЖИК, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла ЦАР ШУШУМИГА

Награда за музика се присъжда на

НЕ СЕ ПРИСЪЖДА

Награда за сценография се присъжда на

Леся Лучко

от ТРАНСКАРПАТСКИ РЕГИОНАЛЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „БАВКА“ – УЖГОРОД, УКРАЙНА

за спектакъла КОНЕ

Награда за мъжка роля се присъжда на

Димитър Иванов

от ТЕАТЪР „РЕНЕГАТ“

за спектакъла РАЗКАЗИ ОТ БЪЧВАТА

Награда за цялостен принос

Награда за цялостен принос в развитието на кукленото изкуство се присъжда на

проф. Атанас Илков