ТЕАТЪР „РЕНЕГАТ“

РАЗКАЗИ ОТ БЪЧВАТА - Pierrot 2011

със съдействието на театър „Ателие 313“ – София, България

Авторски спектакъл на Димитър Иванов
Режисура: Димитър Стефанов
Сценография: Полина Христова, Димитър Димитров, Йордан Иванов
Участва: Димитър Иванов