ТЕАТЪР „MIMOTAURUS“ – ПРАГА, ЧЕХИЯ

СТАРА ИСТОРИЯ - Pierrot 2011

Автор, режисьор, изпълнител: Доминик Тесар