ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - СИЛИСТРА, БЪЛГАРИЯ

СЦЕНИ ОТ ДЕКАМЕРОН - Pierrot 2011

по Джовани Бокачо

Постановка: Съби Събев

Сценография: Павлина Василева

Композитор: Георги Гарчов

Участват: Елена Кешишева, Андон Райчев, Йоана Галева, Димитрина Славова, Златина Станева