ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ТЕАТЪР „МАЛИ“ – ВЕЛИКИ НОВГОРОД, РУСИЯ

97 СТЪПКИ И ПОЛОВИНАТА ПО ПЪТЯ, КОЙТО ВОДИ КЪМ СПЯЩИЯ В ОКЕАНА ДРАКОН - Pierrot 2011

Режисьор: Надежда Алексеева
Сценография: Игор Семонов
Художествено осветление: Лариса Дедух
Участват: Любов Злобина, Марина Вихрова, Олег Зверев, Андрей Данилов, Елена Федотова, Анастасия Алексеева, Алексей Тимофеев, Алексей Коршунов