ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - СИЛИСТРА, БЪЛГАРИЯ

Хлапачката от 13-тия етаж - Pierrot 2013