ИСТОРИЯ И СТАТУТ

ПРИЗНАНИЕ

Международният куклено-театрален фестивал „Пиеро“ е отличен с Европейската награда за значимост EFFE от Европейската фестивална асоциация.

АКЦЕНТ

Участват спектакли с различни театрални идеи и представи за експериментални форми.

ФОКУС

Уъркшопът по художествено осветление на тема „Светлината като източник на вдъхновение“ привлича участници от всички сфери на театралното изкуство.

СПОДЕЛЕНО

„Куклите и тяхното изкуство имат свойството да те омагьосват и ако им позволиш да се заселят в теб, никога повече няма да те напуснат. Това се случи с мен на 10-годишна възраст и оттогава имам чувството, че те са най-съществената част от живота ми.“

- Джина Павлова, автор на книгата „Естетическите проекции на театралната кукла“

=== По-горното е цитат от книгата "Истории за часовник, кукли и липов чай" с автор Светла Бенева ===

 

 

Статут на фестивала

Международният куклено-театрален фестивал за възрастни “ПИЕРО” е създаден през 2000г. по инициатива на Сдружение с нестопанска цел “ПИЕРО”. Той е една нова, неконвенционална Европейска сцена на куклено-театралното изкуство, заложила на вкуса към различни форми и нетипичното: театър за възрастни в кукления театър.
Фестивалът се провежда като биенале от 24 до 29 септември, под патронажа на Областния управител на Област Стара Загора. Организатори са Държавен куклен театър – Стара Загора, Община Стара Загора, СНЦ “ПИЕРО”, Национален център за театър, Министерство на културата , Българският център на UNIMA.

Като съпътстващи прояви международният куклено-театрален фестивал “ПИЕРО” организира теоретични семинари, уъркшопове, арт борса, изложби, улично изкуство.

Цели

 • Развитие и популяризиране на професионалното куклено-театрално изкуство.
 • Признаване на културата като важен елемент от социалната интеграция и гражданство
 • ТЕАТЪРЪТ да бъде бъдеще, да бъде мост, който пресича граници и установява приятелство и разбирателство между народи с различни култури и традиции.
 • Изграждане на основите на дълготрайна мрежа на творчески образователен обмен и сътрудничество между куклени творци от всички континенти.
 • Подкрепа на креативността и международното разпространение на културни ценности, движението на творци, културни дейци и техните произведения, като се поставя акцент
 • върху културното многообразие и развитието на нови форми на културна изразност.

Регламент

Организаторите на Международният куклено-театрален фестивал “ПИЕРО” отправят покана за селекция до професионални кукловоди от всички видове и жанрове, работещи в сферата на кукления театър за възрастни.
Директорът на фестивала назначава със заповед Селекционна комисия за оценка на направените предложения. 
Участници във Фестивала “Пиеро” са професионални български и чуждестранни театри. Участниците във фестивала трябва да представят пиеси, реализирани не по-рано от 3 години до поредното издание на фестивала.

Фестивалът е организиран в две секции:

 • а/куклен театър за възрастни 
 • б/експериментални и нови форми в кукления театър за възрастни 

Всички участници могат да кандидатстват с две пиеси. Ако участник кандидатства с две пиеси, една от тях трябва да бъде в секция б/ експериментални и нови форми в кукления театър за възрастни.
Кандидатите заявяват писмено предложението си, като прилагат попълнена заявка за участие, видеозапис, анотация на спектакъла, по 6 /шест/ бр. снимки, програма, плакат, рецензии, писма за препоръка, пресдосие и пълна техническа спецификация на постановката/постановките/ на адреса на ДКТ – Стара Загора.
Всички разходи по настаняване и изхранване се поемат от организаторите на фестивала. Директорът на фестивала сключва договор със трупите, допуснати до конкурсната програма и заплаща от бюджета на фестивала представленията срещу издаден от театралната организация съответен финансов оправдателен документ. Фестивалът “ПИЕРО” се разпространява в България. Броят на представленията и размера на заплащането се конкретизират в съответнияте договори с трупите, съобразно финансовите възможности на фестивала.
Пътните разходи се осигуряват от гостуващите театри.

Награди и отличия

Фестивалът “ПИЕРО” има състезателен характер.
Директорът на фестивала назначава международно жури от изявени творци : автори, режисьори, композитори, сценографи, актьори за оценка на спектаклите от конкурсната програма.

Връчват се следните награди:

 • Награда за най-добър спектакъл GRAND PRIX - бронзова статуетка “ПИЕРО” от скулптора Емил Иванов 
 • Награда за “Експериментални и нови форми” – плакет “ПИЕРО”
 • Награда за режисура - плакет “ПИЕРО”
 • Награда за сценография - плакет “ПИЕРО”
 • Награда за музика - плакет “ПИЕРО”
 • Награда за мъжка роля - плакет “ПИЕРО”
 • Награда за женска роля - плакет “ПИЕРО”
 • Награда на младата критика - плакет “ПИЕРО”
 • Д-р Валентин Стоянов връчва награда за цялостен принос в развитието на куклено-театралното изкуство в България
 • На всички театри участвали на фестивала “ПИЕРО” се връчват дипломи за участие.

 

Адрес на фестивала

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СТАРА ЗАГОРА

Ул. “Ген. Гурко” 46, Стара Загора 6000

Тел./факс: 00359 42 620 420

Ел.поща: iptf_pierrot@abv.bg