КУКЛЕН ТЕАТЪР ЛЮБЛЯНА – ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ

Носител на награди от предходни издания на Пиеро:

Pierrot 2009
- Награда за музика
- Награда за експериментални и нови форми

Крабат - Pierrot 2015