Награди

Награда за цялостен принос

Наградата за цялостен принос в развитието на кукленото изкуство 

е учредена от Доктор Валентин Стоянов, син на един от основателите на Куклен театър – Стара Загора - Коста Вълков.

Награда за цялостен принос в развитието на кукленото изкуство се присъжда на

Юлия Огнянова

Награда на младата критика

Младите театрални критици:

1. Ана Луис Нориега
2. Гергана Трайкова
3. Любомир Парушев
4. Светломира Стоянова

определиха:

Награда на младата театрална критика се присъжда на

Любомир Желев за ролята му на Грегор Замза

от НАТФИЗ „КР. САРАФОВ“ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла Семейство Замза

Награда на младата театрална критика се присъжда на

Любомир Желев за ролята му на Грегор Замза

от ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла Семейство Замза

Награди, присъдени от журито

Днес 29 септември 2015 г. Международно жури в състав:

Председател: Светла Бенева /България/

и членове: 

1. Ливия Крофлин /Хърватия/
2. Марек Ходачински /Полша/
3. Рин Ямамура /Япония/
4. Георги Стрезов /България/

на свое заседание взе следното решение:

Награда за музика се присъжда на

КУКЛЕН ТЕАТЪР ЛЮБЛЯНА – ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ

за спектакъла Крабат

Награда за сценография се присъжда на

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла Страх

Награда за женска роля се присъжда на

Мария Данадова

от ТЕАТЪР „ODIVO“ – БАНСКА БИСТРИЦА, СЛОВАКИЯ

за спектакъла Любов П и страст Б

Награда за мъжка роля се присъжда на

Бенсе Саркади

от ТЕАТЪР „BENCE SARKADI“ – БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ

за спектакъла Будапещките марионетки

Награда за режисура се присъжда на

Моника Ковачова

от ТЕАТЪР „ODIVO“ – БАНСКА БИСТРИЦА, СЛОВАКИЯ

за спектакъла Любов П и страст Б

Награда за най-добър спектакъл GRAND PRIX се присъжда на

ТЕАТЪР „ZERO EN CONDUCTA“ – БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

за спектакъла Алегро ма нон тропо

Награда за експериментални и нови форми се присъжда на

НЕ СЕ ПРИСЪЖДА