Награди

Награди, присъдени от журито

Днес 29 септември 2017 г. международно жури в състав:

Председател: Светла Бенева /България/

и членове:

1. Франк Бернхардт /Германия/
2. Елена Ситар Цветко /Словения/
3. Силва Бъчварова /България/
4. Нелко Коларов /България/

на свое заседание взе следното решение:

Награда за музика се присъжда на

FEKETE SERETLEK & STUDIO DAMÚZA – ПРАГА, ЧЕХИЯ

за спектакъла Kar/Repass

Награда за женска роля се присъжда на

Десислава Минчева-Тодорова

от ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА „ЗА РОДОПИТЕ“ – БОСТИНА, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла Аз, душата

Награда за режисура се присъжда на

Веселка Кунчева

от ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла Дама пика

Награда за експериментални и нови форми се присъжда на

FEKETE SERETLEK & STUDIO DAMÚZA – ПРАГА, ЧЕХИЯ

за спектакъла Kar/Repass

Награда за най-добър спектакъл GRAND PRIX се присъжда на

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

за спектакъла Дама пика

Награда на младата критика

Младите театрални критици:

1. Катерина Георгиева
2. Гергана Трайкова
3. Теодора Кафеджиева
4. Елена Ангелова

определиха:

Награда на младата театрална критика се присъжда на

FEKETE SERETLEK & STUDIO DAMÚZA – ПРАГА, ЧЕХИЯ

за спектакъла Kar/Repass

Награда за цялостен принос

Наградата за цялостен принос в развитието на кукленото изкуство 

е учредена от Доктор Валентин Стоянов, син на един от основателите на Куклен театър – Стара Загора - Коста Вълков.

Награда за цялостен принос в развитието на кукленото изкуство се присъжда на

проф. Жени Пашова