АСОЦИАЦИЯ НА КУКЛЕНИТЕ ТЕАТРИ УНИМА – БЪЛГАРИЯ

UNIMA (UNion Internationale de la MArionnette) е неправителствена организация под егидата на ЮНЕСКО обединяваща хора от всички краища на света, които допринасят за развитието на кукленото изкуство, с цел да използват това изкуство в името на общочовешки идеали като мир и взаимно разбирателство между хората без оглед на раса, политически, религиозни и културни различия, съгласно зачитането на изконните човешки права, посочени във всеобщата декларация за човешките права на ООН от 10-и декември 1948г.

Членството в УНИМА може да бъде колективно и индивидуално.

Индивидуалните членове могат да участват пряко в работата на органите на УНИМА, да избират и да бъдат избирани в управителните звена. Колективни членове са театрите и институциите развиващи дейност в областта на кукленото изкуство.

През 1963 година с Разпореждане 196 на Министерския съвет от 18 март 1963 г. е създаден Българският център на УНИМА.

Представления, с които участва в Pierrot 2021

САМОТАТА В СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК/СВЯТ

САМОТАТА В СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК/СВЯТ

Още участници

ДИМИТЪР ИВАНОВ - КАПИТАНА – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ДИМИТЪР ИВАНОВ - КАПИТАНА – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ИВАН РАДОЕВ“ – ПЛЕВЕН, БЪЛГАРИЯ

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ИВАН РАДОЕВ“ – ПЛЕВЕН, БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ВИДИН, БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ВИДИН, БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – РУСЕ, БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – РУСЕ, БЪЛГАРИЯ

МАЛКО ТЕАТРО – БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ

МАЛКО ТЕАТРО – БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ

НАТФИЗ „КР. САРАФОВ“ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

НАТФИЗ „КР. САРАФОВ“ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ТЕАТЪР ТРИО – БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

ТЕАТЪР ТРИО – БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

ТЕАТЪР „MALASTRANA COMPAGNIE“ – ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ТЕАТЪР „MALASTRANA COMPAGNIE“ – ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ТЕАТЪР „ODIVO“ – БАНСКА БИСТРИЦА, СЛОВАКИЯ

ТЕАТЪР „ODIVO“ – БАНСКА БИСТРИЦА, СЛОВАКИЯ

ТЕАТЪР „АТЕЛИЕ 313” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ТЕАТЪР „АТЕЛИЕ 313” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ТЕАТЪР „КРЕДО“ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ТЕАТЪР „КРЕДО“ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

УЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР "МАЛЕ-МАЛЕ" – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

УЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР "МАЛЕ-МАЛЕ" – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ФОНДАЦИЯ ТЕАТЪР КОРСАР – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ФОНДАЦИЯ ТЕАТЪР КОРСАР – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ФРЬОЧ ТРИО – БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ

ФРЬОЧ ТРИО – БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА „ЗА РОДОПИТЕ“ – БОСТИНА, БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА „ЗА РОДОПИТЕ“ – БОСТИНА, БЪЛГАРИЯ

Покажи още