АСОЦИАЦИЯ НА КУКЛЕНИТЕ ТЕАТРИ УНИМА – БЪЛГАРИЯ

UNIMA (UNion Internationale de la MArionnette) е неправителствена организация под егидата на ЮНЕСКО обединяваща хора от всички краища на света, които допринасят за развитието на кукленото изкуство, с цел да използват това изкуство в името на общочовешки идеали като мир и взаимно разбирателство между хората без оглед на раса, политически, религиозни и културни различия, съгласно зачитането на изконните човешки права, посочени във всеобщата декларация за човешките права на ООН от 10-и декември 1948г.

Членството в УНИМА може да бъде колективно и индивидуално.

Индивидуалните членове могат да участват пряко в работата на органите на УНИМА, да избират и да бъдат избирани в управителните звена. Колективни членове са театрите и институциите развиващи дейност в областта на кукленото изкуство.

През 1963 година с Разпореждане 196 на Министерския съвет от 18 март 1963 г. е създаден Българският център на УНИМА.

САМОТАТА В СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК/СВЯТ - Pierrot 2021

Продължителност: 80 мин.
Език: български

 

По текстове на Антония Антонова и Цветелина Вътева

Ръководители на уъркшопа: Веселка Кунчева и Мариета Голомехова

Сценография: Ваня Плачкова, Елица Маринова, Сияна Пейчинова, Ясмин Манделли

Участват: Анна-Валерия Гостанян, Валентин Василев, Деница Дончева, Елица Матева, Ива Николова, Иван-Александър Дойчев, Ивана Бобойчева, Илияна Крушева, Йордан Тинков, Любомир Желев, Маргарита Костова, Марияна Петрова, Станислав Георгиев

 

Повече от година сме принудени да разбираме света по различен начин, но все пак сме заедно, един до друг. И ако не друго, то именно на това ни научи новото време – да се подкрепяме в това, което обичаме да правим най-много.

Сега сме изправени пред трудността да се справим с проблема на самотата – тази в нас и другата – в света, който обитаваме. Самотата в социалното ни присъствие пред екраните и в ежедневното ни общуване. Самотата като хронична болка и начин на живот.

 

Фотография: Гергана Дамянова