Награди

Награди, присъдени от журито

Награда за най-добър спектакъл GRAND PRIX се присъжда на

The Bialystok Puppet Theatre

за спектакъла ВИРДЖИНИЯ УЛФ

Награда за експериментални и нови форми се присъжда на

FEKETE SERETLEK & STUDIO DAMÚZA – ПРАГА, ЧЕХИЯ

за спектакъла ИЗХОД

Награда за режисура се присъжда на

Джинтаре Редвилавичиуте

от The Bialystok Puppet Theatre

за спектакъла ВИРДЖИНИЯ УЛФ

Награда за сценография се присъжда на

Яна Нунчич, Матия Солце и Иржи Йелинек

от FEKETE SERETLEK & STUDIO DAMÚZA – ПРАГА, ЧЕХИЯ

за спектакъла ИЗХОД

Награда за женска роля се присъжда на

Мария Радованов

от МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР – НОВИ САД, СЪРБИЯ

за спектакъла МЕТАМОРФОЗИ

Награда за мъжка роля се присъжда на

Нейтън Купър

от Организация „36 маймуни“

за спектакъла 37 КЛЕЧКИ КИБРИТ

Награда на младата критика

Награда на младата театрална критика се присъжда на

Алек Чурчич

от ТЕАТЪР ПЛЮС

за спектакъла ГЕОМЕТРИЯ НА ДУШАТА

Награда за цялостен принос

Награда за цялостен принос в развитието на кукленото изкуство се присъжда на

Силва Бъчварова и Васил Рокоманов