Ай Ем Студио

“Ай Ем Студио” ЕООД е основано през 2015г, с цел създаване и развитие на ново артистично пространство и предоставяне на разнообразни възможности за изява, предимно на свободно практикуващи артисти и организации.

Нашата независима сцена изследва нови територии в областта на театъра, представяйки на публиката бутикови и алтернативни постановки.

“Ай Ем Студио” приема за своя мисия театърът, който се ангажира със сериозни послания и търси път към публиката, без да допуска художествени компромиси. Не случайно слоганът на нашата организация гласи: “АЙ ЕМ СТУДИО – ТЕАТЪР ЗА СЪВРЕМЕННА ДРАМАТУРГИЯ”

ПЪРВОБИТ-НО - Pierrot 2023

Режисьор Александър Йорданов

Участват:
Августина-Калина Петкова, Русита Боева, Павел Кинчев, Димитър Иванов, Борис Литов

,,Първобит-но” е невербален спектакъл. Вдъхновен е от първобитни митове, легенди и ритуали. Представлението разказва за вечния кръговрат на създаване и унищожаване на живота. Лакомията, желаното за власт, любовта и всички други човешки грехове са пречупени през призмата на гротескното и аскетичното.