Развлекателно-игрови спектакъл, който помага на децата  да изградят умения за справяне в условия на земетресение.